Kako da prevedete Telegram na srpski?

Naširoko poznate aplikacija Telegram sada je dostupna i na srpskom jeziku. Vrlo je dobro prevedeno, tako da će ova aplikacija sada moći da se još lakše koristi.

Ažurirajte je na najnoviju verziju, pa potom pronađite srpski jezik.