Besplatne zamene za Excel

Ako vam je potreban program za analizu i čuvanje podataka, ne morate da koristite Excel. Postoje zamene koje su jednako dobre a besplatne. Danas nabrajamo neke od njh.

Libreofis Calc

Program otvorenog koda i stoga besplatan.  Nudi sve što i Excel: uvoz i izvoz podataka u tabelarnom formatu, analizu, rad sa funkcijama, grafikone. Maltene nema šta nema. U slučaju da ste navikli na Excel, nećete videti veliku razliku u funkcionalnostima, osim što će funkcije i stavke u meniju imati različita imena. Što se tiče mogućnosti uverićete se da nema razlike. Dokument napravljen u Libre Calcu možete da pretvorite u PDF ili da ga sačuvate u .xlsx formatu, ako ga prosleđujete nekom. Bitno je da samo u meniju Sačuvaj kao, odaberete željeni format (podrazumevani format je .ods ali ne morate da ga koristite).

Deo je šireg paketa Libreofis koji omogućava rad sa dokumentima. Preuzmite ceo paket kako bi koristili LibreOfis Calc.

Pajton programski jezik

Mnogi korisnici Pajtona smatraju da je Excel zastareo i da svi treba da pređu na Pajton. Nema sumnje da mnoštvo paketa za analizu podataka (pandas, mito, dash …)  pruža fleksibilnost, brzinu i mogućnost automatizacije određenih zadataka. I ne samo to, svoju analizu možete proširiti primenjujući algoritme mašinskog učenja. Ipak, postoji velika kriva učenja. Treba ovladati Pajton programskim jezikom i odabrati pakete za rad.

Google tabele

Odlična brza zamena za Excel jer ništa ne morate da instalirate. Pristupa im se onlajn i sve je vrlo razumljivo. Veliku prednost predstavlja mogućnost saradnje na istom dokumentu.

Pogledaj još

Kako da sastanak na Zoom-u uvek bude preko svih ostalih prozora na Windowsu?

Da li vam je u toku sastanka na Zoom-u potrebno da on stalno bude u …