Kako da poništite slanje poruke na Instagramu?

Opozovite poruku koju ste već poslali. I to prilično prosto.

Sve što treba da uradite je dugi stisak na poruku. Pa birate Opozovi slanje. Poruka će nestati iz primaočevog sandučeta, ali, naravno, biće kasno ako ju je on već pročitao.

Pogledaj još

Kako poslati poruku samom sebi na WhatsAppu?

WhatsApp, slično kao i Viber i Telegram, omoguććava da šaljete poruke samom sebi, što je …