Uslovni izrazi u SELECT naredbama (SQL)

Ako želite da izvršite IF-ELSE komandu nad vrednostima u SELECT naredbi, možete da koristite izraz CASE. Na primer imamo ovakvu tabelu.

Želimo da napravimo skup rezultata takav da taksiste grupišemo po visini plate. Nad vrednostima koje vraća SELECT upit želimo da izvršimo uslovnu logiku.

Koristimo case kojim definišemo uslov. ELSE nije obavezan izraz. Može da se izostavi. Bez njega će se vratiti NULL za svaki red koji ne zadovoljava zadate uslove.  Na kraju u rešenju koristimo pseudonim Status kako bi rezultati biti čitljiviji.