Slanje HTTP zahteva u Pajtonu

Bez obzira da li nameravate da stružete podatke sa veba ili da komunicirate sa nekim API-jem, potrebna vam je biblioteka koja omogućava postavljanje HTTP zahteva. Najpopularnija takva biblioteka je requests. Postoje još dve dobre httplib2 i urllib2, ali nisu toliko popularne.

Putem ove biblioteke možemo da šaljem GET, POST, PUT i DELETE zahteve. Možete da se logujete na API koji zahteva autorizaciju.

Sa kombinacijom uz biblioteku Beautiful Soup može da se koristi za učitavanje HTML i XML sadržaja.

Evo su neke od komandi koje ona podržava.

Pogledaj još

Saveti za bezbednost na Internetu

Treba da budete pametni, dok pregledate Internet. Na sve strane postoje zlonamerni nalozi, lažni sajtovi, …