Slanje HTTP zahteva u Pajtonu

Bez obzira da li nameravate da stružete podatke sa veba ili da komunicirate sa nekim API-jem, potrebna vam je biblioteka koja omogućava postavljanje HTTP zahteva. Najpopularnija takva biblioteka je requests. Postoje još dve dobre httplib2 i urllib2, ali nisu toliko popularne.

Putem ove biblioteke možemo da šaljem GET, POST, PUT i DELETE zahteve. Možete da se logujete na API koji zahteva autorizaciju.

Sa kombinacijom uz biblioteku Beautiful Soup može da se koristi za učitavanje HTML i XML sadržaja.

Evo su neke od komandi koje ona podržava.

Pogledaj još

Koje vrste hakera postoje?

Hakeri treba da imaju razne veštine, pre svega poznavanje računarskih sistema i računarskih mreža (najveći …