Slanje HTTP zahteva u Pajtonu

Bez obzira da li nameravate da stružete podatke sa veba ili da komunicirate sa nekim API-jem, potrebna vam je biblioteka koja omogućava postavljanje HTTP zahteva. Najpopularnija takva biblioteka je requests. Postoje još dve dobre httplib2 i urllib2, ali nisu toliko popularne.

Putem ove biblioteke možemo da šaljem GET, POST, PUT i DELETE zahteve. Možete da se logujete na API koji zahteva autorizaciju.

Sa kombinacijom uz biblioteku Beautiful Soup može da se koristi za učitavanje HTML i XML sadržaja.

Evo su neke od komandi koje ona podržava.

Pogledaj još

Šta da radite ako telefon neće da prepozna SIM karticu?

Da li vam se dešava da telefon koji je do skoro radio normalno iz čista …