Funkcije za agregiranje u SQL-u

U SQL imamo i funkcije koje agregiraju podatke. To su:

  • Count()
  • Sum()
  • Avg()
  • Min()
  • Max()

Pokazaćemo na primeru kako se koriste.

Count(*) vraća ukupan broj redova u koloni.

Count(ime_kolone) vraća ukupan broj vrednosti u koloni koja nisu null.

Count (distinct ime_kolone) vraća broj jedinstvenih vrednosti u koloni.

Sum(ime_kolone) vraća zbir svih vrednosti koji se nalaze u toj koloni.

Avg(ime_kolone) vraća prosek vrednosti u koloni.

Min(ime_kolone) vraća najmanju vrednost u koloni

Max(ime_kolone) vraća najveću vrednost u koloni.