Kako da se povežete na nečiju mrežu bez deljenja lozinke (Android)?

Recimo da vam dođu gosti i traže šifru vašeg interneta. Možda ste je zaboravili, a možda ne želite da je dajete svakome.

Kako da im ipak omogućite da se povežu na vaš Wi-Fi?

Dakle, odete na vaše Wi-Fi mreže.

Potom odete na mrežu na koju ste trenutno povezani ili na mrežu koju ste sačuvali.

Sada potražite dugme Podeli (Share) ili QR code.

Kao što vidite na slici je QR code. Pošaljite ga drugom telefonu, koji, ako ga skenira, može da se poveže na istu mrežu bez unošenja šifre.

Pogledajte kako to izgleda na primeru.

Pogledaj još

Kako da isključite menadžer lozinki u Google Hromu?

Da li vam je dojadilo obaveštenje da sačuvate lozinku, koje se pojavi svaki put kada …