Kako da sačuvate neku poruku na Telegramu?

S vremena na vreme pojavi se poruka, koju želimo da sačuvamo za kasnije. Recimo neke korisne informacije koje ne želimo da zagubimo.

Za razliku od drugih sličnih servisa, Telegram pruža mogućnost da to uradimo.

Kliknite na dugme za prosleđivanje.

Potom u meniju za deljenje odaberete omiljeno To bi bilo sve.

Kako da pristupite sačuvanim porukama? Vidite na slici ispod.