Tipovi podataka u programiranju

Važan koncept koji postoji u svim programskim jezicima su tipovi podataka koji se mogu obraditi. Uobičajeni tipovi podataka postoje u svim jezicima i ponašaju se slično, ali svaki jezik ima i nek svoje specifične tipove.

Kada savladate neki programski jezik, sami ćete praviti svoje tipove.

Uobičajeni tipovi podataka uključuju:

Tip podatkaPredstavljaPrimer
ceo broj (integer)cele brojeve-4, 66, 0
broj sa pokretnim
zarezom (float)
razlomljen broj0.0, 3.45, -800,0005
niska (string)niz znakovnih podataka"Zdravo!", "Jelena M."
Bulov broj logički podataktrue, false
ništanema podatkanull

Zašto su bitni tipovi podataka?

Kada god pišemo računarski program koji radi sa nekim podacima, moramo jasno da odredimo njihov tip. U suprotnom računar ne razume kako da izvrši operacije sa njima. Narodski rečeno, ne možemo da mešamo babe i žabe. Na primer, ne možemo da sabiramo nisku i broj.

Različiti programski jezici koriste i drugačije ključne reči za određivanje tipova podataka. Na primer, niska je uglavnom string, a broj sa pokretnim zarezom je float, celi broj je integer (int) itd..

Shvatiće sve kad počnete da radite sa konkretnim programom.