Najbolji programski okviri (frameworks) otvorenog koda koji se koriste za automatsko testiranje

Rad sa alatima otvorenog koda ima mnogo prednosti. Obično za svaki od njih postoji obilje tutorijala na internetu. Možete ih koristiti slobodno bez ikakvih ograničenja, čak i u komercijalne svrhe, bez ikakvog straha da kršite nečija autorska prava.

Dakle, ako želite da se usavršavate u oblasti automatskog testiranja, slobodno preuzmite neki od ovih alata i počnite sa učenjem i eksperimentisanjem. Spisak koji navodimo nije konačan, ima još dobrih alata, ali predstavlja dobar početak.

NUnit

Nunit je najpopularniji za .NET. Može da se integriše u Visual Studio.  Pogodan za TDD (test driven development). Testovi sa jednakim ulaznim podešavanjem lako se grupišu, izbegava se dupliranje koda, isti scenario može da se izvršava sa različitim podacima i samim tim je izvršavanje brzo.

Selenium

Proslavljeni programski okvir za automatsko testiranje veb aplikacija. Podržava sve veb pregledače i operativne sistem. Prvenstveno je napravljen za Javu, ali može da se integriše sa skoro svim programskim jezicima: C#, Java, Python, PHP, Ruby … Uputstva za njegovu integraciju i korišćenje ima bezbroj.  Koristi se i za napredne test scenarije.

Appium

Alatka za testiranje mobilnih iOS i Android aplikacija, ali podržava i Windows i Mac desktop aplikacije. Kombinuje se sa velikim brojem programskih jezika. Podržava testiranje na fizičkim uređajima i emulatorima.

Apache Jmeter

Prvenstveno namenjen testovima opterećenja (load testing) servera, mreže i drugih komponenata. Mere se performanse pod različitim nivoom opterećenja. Lako se integriše sa drugim testnim bibliotekama.

SoapUI

Poznata API aplikacija za testiranje REST i SOAP protokola. Podržava funkcionalno testiranje, testiranje performansi, testiranje na osnovu podataka i izradu izveštaja.

JUnit

Koristi se za pisanje testova za programe napisane u Javi. Ima veliku bazu korisnika, pa samim tim se i dosta uputstava nalazi onlajn. Prilično je fleksibilna i dobra za TDD (testiranje uporedo sa razvojem).

TestNG

TestNG takođe zahteva poznavanje Jave, ali ima naprednije funkcionalnosti u poređenju sa JUnitom. To su grupisanje testova, paralelno izvršavanje, različiti podaci u scenarijima. Koristi se ne samo za unit testove, već i za integracione ili testove od početka do kraja (end to end).

Cucumber

Za razliku od prethodnih alata, koristi se za testove koji se pišu sa aspekta ponašanja aplikacije (BDD – Behavior Driven Testing). Lako se podešava, izbegava duplikaciju koda, i može da se integriše sa drugim alatkama.

Robot

Testovi se pišu u Pajtoni. Koristi se za testiranje prihvatanja softvera (acceptance testing). Fleksibilan je. Testovi se tako pišu da ih razumeju čak i osobe koje ne razumeju kod. Baziran je na pristupu ključnih reči, tako da se lako uči.

Gauge

Alat koji je takođe baziran da BDD testiranju, koje kombinuje zahteve biznisa i tehničke specifikacije. Prednost mu je što se testovi zaista lako pišu i mogu da se povežu sa specifikacijama i zahtevima biznisa. Podržava sve poznate programske jezike.

Robotium

Alat za testiranje android korisničkog interfejsa. Koristi se i za funkcionalno i sistemsko testiranje.

Jasmine

Koristi se za testiranje JavaScript koda i ima jednostavnu sintaksu.