Zašto se aplikacije na Androidu same isključuju?

Savremeni telefoni imaju integrisani sistem za štednju energije, koji sam isključuje aplikacije koje troše previše energije i memorije. Tako se čuva vek trajanja baterije. Međutim, to nam ne odgovara uvek. Za određenu aplikaciju želimo da bude upaljena i da radi, pa makar se i baterija trošila previše.

Pokazaćemo kako da neke aplikacija izuzmete od automatskog gašenje.

Nije baš jednostavno, jer je Android prilično strog po tom pitanju.

Ovo uputstvo važi za telefone koji imaju verziju androida veću od 6.

Optimizacija baterije

Odete na Podešavanja – Aplikacije – Specijalan (poseban) pristup – Optimizacija baterije.

Uđete u spisak svih aplikacije, i za onu koja vam je potrebna zabranite optimizaciju baterije.

Automatsko pokretanje

Takođe, možete i da dozvolite aplikaciji da se automatski pokreće. Na primer, da se pokrene svaki put kad upalite telefon ili vam stigne poruka ili slično.
Odete na Podešavanja – Baterija – Upravljanje energijom koju troše aplikacije.

I onda podesite one koje mogu da miruju i ona koje nikad ne mogu da miruju (na primer, Viber ili WhatsApp kako bi vam stizale poruke).

Alternativno, odete na Podešavanja – Baterije – Pokretanje aplikacije i podesite da li može da se pokreće automatski ili ne.