Podešavanja lokacije na Androidu

Mnogi od nas nisu svesni da aplikacije na telefonu prati naše kretanje. To ne važi samo za aplikacije tipa Google Maps, Strava i ostalo koje ne bi mogle da funkcionišu bez servisa za lokaciju. Čak i one kojima lokacija nije neophodna za rad mogu da je prate.

Kako da znamo koje su to aplikacije?

Jedan od način je da vidimo kojima od njih smo dali pravo da pristupaju našoj lokaciji. U najnovijoj veziji Androida treba da odete na podešavanja Security & Location (Bezbednost i lokacija) – Location (Lokacija) – App-level permissions (dozvole za aplikacije).

U starijim verzijama Androida treba da odete na podešavanja aplikacija, pa kliknete na dozvole, odaberete lokaciju i videćete koje sve aplikacije joj pristupaju. Kao što vidite neke od njih zaista nema potreba da znaju vašu lokaciju.

Iznenadićete se brojem aplikacija koje prate gde se trenutno nalazite.

 

Neke aplikacije međutim, prate lokaciju u svakom slučaju i onda morate da odete u podešavanja same aplikacije kako bi je isključili.

To naročito važi za aplikacije društvenih mreža, npr Fejsbuk. Tako da proverite podešavanje svake od aplikacija pojedinačno.

Kako povećati preciznost lokacije?

Praćenje lokacije nam je neophodno u nekim slučajevima. Na primer, kada zovemo taksi, orijentišemo se, pratimo prognozu i slično. Ako primetite neke probleme u radu onda probajte da povećate preciznost lokacije.

To menjate tako što u Podešavanjima odete na Bezbednost i sigurnost. Tu pronađete Pristup lokaciji i podesite njenu preciznost.

Ovo može biti ključno za pravilan rad određenih aplikacija.