Kako da uključite mobilni hotspot u Windows 10 operativnom sistemu?

Mobilna prenosiva tačka (wi-fi hotspot) omogućava da delite internet sa jednog uređaja preko wi-fi mreže. Maltene, napravite novu wi-fi mrežu na koju mogu da se kače svi ostali uređaji, a glavni uređaj sa koga delite mrežu se ponaša kao prenosiva tačka. Na primer, računar je povezan na internet preko kabla, ali vi namestite bežičnu mrežu tako da i ostali uređaji mogu da se povezuju na taj isti internet.

Već smo pokazali kako da uključite mobilni hotpost (prenosivu tačku) na android uređajima (doduše ta podešavanja zavise i od verzije androida). Isto možete izvesti i na Windows 10 računarima. Imajte u vidu da je potrebno da u kompjuteru imate bežičnu karticu koja je relativno novijeg datuma, odnosno da nije starija više od pet godina, otprilike.
Koraci za aktivaciju:

Odete na podešavanja Windowsa.

Potom kliknete na Network & Internet (Mreža i internet).

Pa na jezičak Mobilni hotspot.


I tu uključite deljenje mreže, a klikom na Edit (Izmeni) podesite ime mreže i lozinku.

Nova bežična mreža će se pojaviti, a na nju će moći da se poveže svaki obližnji uređaj ako unese pravilnu lozinku.

Pogledaj još

Kako da uključite režim podeljenog ekrana u Microsoft Edgu?

Iz dana u dan Edge dobije sve više korisnih funkcija. Od nedavno se pojavila mogućnost …