Kako da uključite mobilni hotspot u Windows 10 operativnom sistemu?

Mobilna prenosiva tačka (wi-fi hotspot) omogućava da delite internet sa jednog uređaja preko wi-fi mreže. Maltene, napravite novu wi-fi mrežu na koju mogu da se kače svi ostali uređaji, a glavni uređaj sa koga delite mrežu se ponaša kao prenosiva tačka. Na primer, računar je povezan na internet preko kabla, ali vi namestite bežičnu mrežu tako da i ostali uređaji mogu da se povezuju na taj isti internet.

Već smo pokazali kako da uključite mobilni hotpost (prenosivu tačku) na android uređajima (doduše ta podešavanja zavise i od verzije androida). Isto možete izvesti i na Windows 10 računarima. Imajte u vidu da je potrebno da u kompjuteru imate bežičnu karticu koja je relativno novijeg datuma, odnosno da nije starija više od pet godina, otprilike.
Koraci za aktivaciju:

Odete na podešavanja Windowsa.

Potom kliknete na Network & Internet (Mreža i internet).

Pa na jezičak Mobilni hotspot.


I tu uključite deljenje mreže, a klikom na Edit (Izmeni) podesite ime mreže i lozinku.

Nova bežična mreža će se pojaviti, a na nju će moći da se poveže svaki obližnji uređaj ako unese pravilnu lozinku.

Pogledaj još

Kako da izvučete tekst iz uslikanog ekrana na računaru (Windows 11)?

Windowsova alatka za slikanje ekrana (Snipping tool) pruža mogućnost da iz slike izvučemo tekst. Prilično …