Kako da koristite svoj Android telefon kao Wireless Hotspot?

Android telefon se može podesiti da deli svoju internet konekciju sa drugim telefonom. Pokazaćemo vam kako to možete da uradite. Potrebno je da podesite Wireless prenosivu tačku (Hotspot) na svom telefonu.

Procedura se može razlikovati od verzije telefona koju imate, ali ne mnogo. Biće dovoljno da razumete.

Prvo je potrebno da odete u Podešavanja.

Potom na opciju Još.

 

Sada pronađite opciju kao na slici Povezivanje i prenosiva pristupna tačka, ili Tethering/Portable Wi-fi settings (na engleskom).

 Potom kliknite na Konfiguriši prenosivu Wi-fi mrežnu tačku.

Sada napravite ime  i šifru za pristup.

Sačuvajte promene.

Sada se vratite na prethodni korak i uključite Wi-fi Hotspot.

Kada ga uključite, vaš telefon će moći svim drugim telefonima da se prikače na njegovu mrežu, ako znaju šifru. Procedura priključivanja je ista kao i kod svake druge mreže. Druge osobe treba da imaju šifru, napravljenu u prethodnom koraku, kako bi se prikačili na mrežu.

Pogledaj još

Kako da isključite menadžer lozinki u Google Hromu?

Da li vam je dojadilo obaveštenje da sačuvate lozinku, koje se pojavi svaki put kada …