Kako da snimite Excel grafikon kao obrazac za buduću upotrebu?

Postojeći formati grafikona ne odgovaraju uvek našim potrebama. Excel pruža mnogo mogućnosti za izmenu i prilagođavanje grafikona, pa zato možemo sami da napravimo obrazac onako kako nam se sviđa. A možemo i da ga sačuvamo za kasniju upotrebu.

Pokazaćemo kako se to radi. Vrlo jednostavno. Samo desni klik na grafikon i odaberemo Sačuvaj kao predložak (Save as template).

Sačuvajte ga na lokaciji gde vam se ponudi i on će sada postati dostupan u meniju sa grafikonima.

Pogledaj još

Kako da pretražite više fajlova jednim potezom u Notepad ++ programu?

Pre određenog vremena predstavili smo programe koji pretražuju više tekstualnih datoteka istovremeno. Danas pokazujemo još …