Kako da podesite jezik prevođenja u Google Chrome-u?

Google Chrome ima ugrađenu funkciju prevođenja. Kada posetite veb stranicu koja nije na podrazumevanom jeziku, Chrome se nudi da je prevede. Ako prozorčić sa opcijama prevoda nestane, uvek ga možete vratiti klikom na ikonicu koju vidite na slici.

Ako ne žellite da prevedete na podrazumevani jezik (jezik vašeg pregledača, kliknite na Opcije). Tu možete podesiti sa kog na koji se jezik prevodi.

Međutim, ako želite da promenite podrazumevani jezik, onda kliknite na Podešavanja jezika.

U tom meniju možete dodati novi jezik, klikom na Add (Dodaj) i podesiti koji jezik želite da bude podrazumevani ili na kom treba da se prikazuje pregledač.