Prečice na tastaturi za bolje prezentovanje u PowerPointu

Držanje svake prezentacije treba da ide glatko. Između ostalog, treba i da dobro baratamo programom za prezentovanje. Predstavljamo tasterske prečice koje vam mogu značajno olakšati držanje prezentacije u PowerPointu.

 • N, strelica nadole, strelica nadesno ili razmak – prelazak na sledeći slajd
 • P, strelica nagore, strelica nalevo, Backspace – prelazak na prethodni slajd
 • Broj + Enter – prelazak na slajd sa određenim brojem
 • Taster B – crni ekran, korisno kada dobijete pitanje koji nije direktno vezano za prezentaciju, pa publici želimo da skrenete pažnju na ono što pričate, umesto da gledaju u slajd.
 • Taster W – beli ekran, slično kao i gore.
 • ESC – kraj prezentacije ili izlazak iz moda prezentacije.
 • CTRL + S – ulazak u meni sa svim slajdovima
 • CTRL + T – prikaz trake zadataka, odnosno taskbara.
 • E – brisanje beležaka sa prezentacije. Na primer, ako nešto crtate po ekranu ili podvlačite koristeći meni kao na slici, sve možete obrisati jednim potezom pomoću tastera E.
 • ALT + i – gašenje zvuka ako puštate video.
 • ALT + strelica nagore – Povećavanje jačine zvuka
 • ALT + strelica nadole – Umanjenje jačine zvuka.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …