Označite ćelije koje sadrže traženu vrednost u Excelu

Uslovno oblikovanje u Excelu omogućava da iz grupe ćelija označimo samo one koje sadrže odgovarajući tekst.

Međutim, ako se taj tekst menja ne moramo da za svaku verziju teksta kreiramo novo pravilo, već možemo da napravimo  fleksibilniju formulu, koja će napraviti neku vrstu tražilice. Vidite na donjem snimku kako to izgleda.

Kako da to izvedemo?

Prvo treba da selektujemo tekst koji će se pretraživati, odemo na Uslovno oblikovanje i odaberemo Novo pravilo.

 

Potom, odaberemo opciju da koristimo formulu za utvrđivanje ćelija koje treba oblikovati.

I sada ukucamo formulu koju vidite na slici. Ona kao krajnji rezultat ispisuje FALSE ili TRUE u zavisnosti da li je formula tačna.

U argument obe funkcije unosimo dve vrednosti, prva vrednost je prva ćelija selekcije (apsolutna referenca), dok je druga polje u koje ukucavamo termin za pretragu.

Potom u polju Format (Obliku) odaberemo kako želimo da ćelija budu oblikovane. U našem slučaju bojimo ćelije u žuto.

Kliknemo U redu i sada će novo polje za pretragu biti aktivno.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …