Prečice za Google Chrome koje svako treba zna

Prednost računara nad mobilni uređajima je i mogućnost da kombinujemo miš sa tastaturom i tako brže radimo. Ako koristite Google Chrome, podsećamo na sledeće tastaturne prečice.

logo google chrome (1)

Home – Dolazak na vrh stranice
End – Dolazak na dno stranice
F5 – osvežite trenutnu karticu.
Аlt + F5 – Osveži sve otvorene kartice.
Alt + Leva strelica – Idi na prethodnu stranicu.
Аlt + Desna strelica – Idi na sledeću stranicu.
CTRL + D – Označi (bookmark) trenutnu stranu.
CTRL + F – Pretraga trenutno otvorene stranice.
CTRL + Ј – Otvorite menadžer za preuzimanje fajlova (download manager)
CTRL + Т – Otvorite novu karticu.
CTRL + W – Zatvori otvorenu karticu.
CTRL + Shift + Т – Ponovo otvori poslednju zatvorenu karticu.
CTRL + Shift + N – Otvori novi prozor Inkognito.
CTRL + Shift + Delete – Brisanje istorije, keša, kolačića, prezimanja, lozinke i drugih podataka. Često je potrebno ako žeimo da rešimo probleme u radu pregledača.
Shift + Escape – Otvorite Menadžer zadataka.
CTRL + H – Istorija pregledanih stranica.