Vratite poslatu poruku u Gmail-u

Gmail je uveo mogućnost da svaku poslatu poruku otkažete, ako se predomislite.

 Kliknite na ikonicu podešavanja gornjem desnom uglu.

Potom u sekciji Opšte potražite podešavanje vremena u kome je moguće opozivanje poruke. Najviše možete da stavite 30 sekundi.

 Ne zaboravite da snimite promene na dnu ekrana.

sacuvaj promene gmail podesavanja
Sada će se posle svake poslate poruke ukazivati nova stavka Opozovi (Undo).

opozovi poruku nakon slanja
Kada kliknete na Opozovi poruka će biti vraćena nazad.

Ista opcija će biti vidljiva i u mobilnoj aplikaciji.