Kako kucati razlomke u Wordu?

Prilikom rada na seminarskom ili diplomskom radu može nam zatrebati da ukucamo određenu jednačinu ili njene elemente. Već smo pisali kako možete ubacivati jednačine i matematičke simbole, a danas prikazujemo korak po korak kako da kucate razlomke. Dakle, potrebno je da odete na Umetni (Insert) meni i tu da odaberete opciju Equation (Jednačinu).

ubaci jednacinu
Sada će se otvoriti novi meni za rad sa jednačinama i tu treba da odaberete opciju Fractions (Razlomci).

razlomak u wordu
Kliknite na razlomak i odaberite koji tip hoćete, uspravni, vodoravni ili kosi razlomak.

Sada će se pojaviti razlomak sa praznim kvadratićima u koje treba da unesete simbol ili broj. Premda tu vidite da stoji jedan kvadratić možete unesti koliko god vam je simbola potrebno. Ako treba da ukucate neki od poznatih matematičkih simbola, kao što su grčka slova (alfa, beta, gama itd) ili znakovi za izvod, sumu i slično, oni se nalaze u gornjem levom meniju.

matematicke operacije
U slučaju da iznad ili ispod zagrade treba da stoji koren, integral, suma ili drugi sličan simbol, oni se nalaze u desnom gornjem meniju i tu takođe možete da ih odaberete. Za novi razlomak kliknite ponovo na opciju Fractions i sve tako.

Nakon što se malo izvežbate, videćete da nije strašno i da se sve lako može otkucati. Naravno, Word nije specijalizovan za kucanje matematičkih simbola, i u slučaju da često radite sa velikim brojem jednačina možete isprobati neki drugi editor za tekst kao što je Latex, na primer.