Rad sa datumima i vremenom u Excel-u – prvi deo

Datumi i vreme često se koriste u Excelu. I uvek izazivaju konfuziju. Ukucamo datum, a Excel sam promeni format. Ovo vam se sigurno dešavalo.

Spremili smo nekoliko saveta da bolje baratate sa datumima i vremenom. Pod vremenom mislimo na doba dana, odnosno, sate, minute i sekunde, dok pod datumom podrazumevamo tačan datum u kalendaru. 

Excel-ov format za datum i vreme

Excel čuva i datum i vreme u obliku brojeva. Datum se čuva kao broj, koji predstavlja ukupan broj dana koji je protekao od 1. januara 1900 godine do konkretnog datuma.

broj jedan u excelu

Na primer, 2. januar 1900 godine se čuva kao broj 2, dok se datum 1. januar 2005, čuva kao 38353.

Vreme se čuva u obliku decimalnog broja, koji uzima vrednosti od 0 do 0,9999. Te vrednosti predstavljaju procenat koliko je vremena proteklo u odnosu na 24 časa.

kako se cuva vreme

Na primer 00:00:00 ima broj 0, dok 23:59:59 ima broj 0,99.

Jedno polje može da sadrži i datum i vreme, kao što vidite ovde.

datum i vreme u excelu

Kako prikazati broj u obliku datuma i obrnuto?

Za prikazivanje broja u obliku datuma potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na broj ili datum, pa tu odaberete Format Cells (Oblikuj ćelije).

oblikuj celije u excelu

Potom odaberite da li želite da se prikazuje broj ili da se prikazuje datum ili vreme.

vreme i datum u excelu

Brži način je da to uradite direktno iz glavnog menija, kao na slici.

menjamo vreme ili datum u excelu

Kako promeniti podrazumevani format datuma?

Podrazumevani format datuma je onaj koji sistem automatski prepoznaje. Na primer, podrazumeva se da datum sadrži tačke umesto kosih crta. Ako vam se to ne  sviđa, možete lako izmeniti.

Potrebno je da odete u Kontrolnu tablu (Control Panel) i potražite Regional and Language Settings (Region i jezik).

podesavanje podrazumevanog formata za vreme i datum

Sada odaberite koji kraći i duži format datume želite da budu podrazumevani. U slučaju da vam se ne sviđaju ponuđene opcije, kliknite na Additonal Settings i tu sami ukucajte kako želite da se datum prikazuje.

Kako napraviti svoj format datuma?

Ne morate da menjate podrazumevani format datuma svaki put, napravite sopstveni format. Kliknete desnim tasterom miša na ćeliju, pa na Oblikuj ćelije (Format Cells), pa odande na Custom i tu birate neki od drugih formata.

pravimo format datuma ili vremena po potrebi

Ne morate se ograničiti samo na ponuđeno, već možete napraviti svoj format. To se radi kombinovanjem kratkih kodova koje možete naći ovde.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …