Ubacivanje linkova u PowerPoint prezentaciju

Već smo pisali o tome kako da baratate sa linkovima u Wordu, a danas to isto radimo za PowerPoint.

Možemo da ubacimo veze do slajdova, fajlova na računaru ili spoljašnjih veb stranica.

Napominjemo da su linkovi vidljivi samo kada se nalazite u modu Projekcije slajdova.

Pokrenite projekciju od trenutnog slajda, da bi videli link.

projekcija slajdova od trenutnog slajda

Linkovanje ka drugim slajdovima

Želite da pređete na slajd koji nije sledeći po redu? Ukucate broj slajda i Enter, dok ste u modu punog ekrana (full screen). Ali, ne moramo da pamtimo brojeve. Postavite link unapred. Na primer, sa slajda broj 18 odemo na 55, i obrnuto.

umetni hipervezu u powerpoint prezentaciju

Selektujte deo teksta ili sliku koji treba da služe kao link, i kliknite na Umetni – Hipervezu (Insert -Hyperlink). Odaberite Mesto u ovom dokumentu (Place in this document) i odaberite slajd ka kome da pravite vezu.

link ka slajdu u prezentaciji

Ne bi bilo zgoreg i da u tom slajdu napravite link nazad ka početnom.

Linkovanje ka datotekama

Klik na link unutar slajda može da otvori fajl sa računara. U ovom slučaju takođe otvorite Insert Hyperlink; ali odaberite opciju Postojeća datoteka (Existing file) i locirajte je na računaru.

link ka datoteci u prezentaciji

Snimite promene.

Linkovanje ka veb stranicama

Najviše se koristi linkovi ka internet stranicama. Isto odete na Umetni hipervezu, i u donjem polju ukucate tačnu adresu veb stranice.

link ka veb stranici

Ne zaboravite, linkovi su validni samo kada ste u modu za projektovanje (Slideshow).

Stoga, ako pravite prezentaciju za druge čitaoce, najbolje je da ubacite pune linkove, to jest njihovu punu putanju (npr https://internetzanatlija.com/), ne da ih stavljate iza reči ili slike, jer ih u tom slučaju čitalac neće uočiti.