Kako da se LibreOffice dokument uvek čuva u Office formatu?

Mnogi od nas umesto Microsoft Office paketa koriste LibreOffice, koji ima skoro sve iste funkcionalnosti. Povrh svega je besplatan, bezbedan i dostupan na svim jezicima. Već smo pisali kako ga možete čak koristiti i za proveru pravopisa.

Elem, pošto je to program otvorenog formata, on ima svoje formate, kao što su odt i odx. To su izvorni formati LibreOffice-a i njih Word, Excel ili PowerPoint neće moći da prepoznaju.

Takve probleme možete izbeći tako što ćete ići na:

1) opciju Export (Izvezi) u PDF  (vidite sliku) ili

2) tako što ćete dokument sačuvati u nekom od Office-ovih formata.

izvezi libreoffice u pdf format

U sačuvaj kao meniju odaberemo format za snimanje, docx, xlsx ili pttx.

sacuvaj kao meni odabir formata

Međutim, može se desiti i da to zaboravmo. Kako ne bi rizikovali da zaboravimo i pošaljemo pogrešan format, možemo podesiti da se dokument uvek čuva u Office formatu.

Idite na Alatke – Podešavanja.

alatke podesavanja libreoffice

Potom, na Sačuvaj, (Save). Odaberite u kom formatu želite da se dokumenti čuvaju podrazumevano.

uvek sacuvaj kao

Takođe, isključite i upozorenje o formatu.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …