Postavite bilo koju sliku kao pozadinu u PowerPointu

Slike se lako ubacuju u prezentacije, ali šta ako želimo da slika bude pozadina preko koje ubacujemo sav ostali sadržaj?

Pokazaćemo kako da to izvedete. Najpre kliknete desnim tasterom miša na slajd, pa na Formatiraj pozadinu (Format background).

oblikuj pozadinu u powerpointu

U jezičku Fill (Popuna) odaberite Popuna slikom ili teksturom, kao na slici. Nakon toga, klikom na File umetnite sliku sa računara.

ubacivanje slike kao pozadine prezentacij

U sledećem koraku će verovatno biti potrebno da je malo pomerate ulevo ili udesno, kako bi prekrila ceo slajd.

U suprotnom će ostati beli prostor.

pomeranje slike ulevo ili udesno

To radite pomoću klizača (Offsets) koji šire ili sužavaju sliku.

Na kraju je bitno i podešavanje prozirnosti, odnosno bledila, koje se kontroliše klizačem Transparency.

pozornost slike

Ono je neophodno kod tamnih slika. U suprotnom se ništa neće videti.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …