Kako u Excelu da obojite ili označite prazna polja?

Ponekad nam, dok radimo u velikim Excel tabelama, može zatrebati da označimo prazne ćelije određenom bojom. Na primer, želimo da vidimo na kojim sve mestima fale podaci. Umesto da gledamo ćeliju po ćeliju, možemo sve da ih obojimo jednim potezom i tako veoma lako uočimo ono što nam treba. Manja je verovatnoća da ćemo pogrešiti u identifikaciji praznih ćelija.

Postoje dva načina da to uradimo, jedan uobičajeniji i drugi ređi. Mi ćemo predstaviti oba načina.

Označavanje praznih ćelija putem uslovnog oblikovanja 

Uslovno oblikovanje omogućava da formatiramo samo određene grupe ćelija, na osnovu kriterijuma koji mi unapred odredimo. Na primer, možemo da obojimo ćelije koje sadrže tekst, ili one koje sadrže vrednost veću/manj od kritične i slično. To je prilično korisna funkcionalnost, a mi ćemo vam pokazati kako da putem uslovnog formatiranja, obojite prazne ćelije.

Potrebno je da selektujete podatke na kojima tražite prazne ćelije. Potom kliknemo na polje Conditional Formatting (Uslovno Oblikovanje) – New Rule (Novo pravilo).

novo pravilo uslovnog formatiranja

novo pravilo uslovno oblikovanje excel

Zatim odaberite opciju Oblikuj samo ćelije koje sadrže – Prazne ćelije (Blanks), kao što se da videti na slici. Polje Blanks nije automatski dostupno, već morate da ga selektujete u padajućem meniju. Potom kliknite na polje broj 3, Format i tu odaberite kako želite da formatirate prazne ćelije.

novo pravilo za oblikovanje podataka u tabeli

formatiraj samo ćelije koje sadrže

U našem primeru, mi ih sve bojimo u žuto. Ne zaboravite da sve još jednom potvrdite, nakon što odaberete boju.

biramo boju

Vidite rezultat, prilično korisno, jer odmah možemo da uočimo gde nedostaju podaci.

oznacene celije u excelu

Označavanje praznih ćelija putem opcije Pronađi i izaberi

Opcija pronađi i izaberi omogućava da selektujemo samo one podatke koji zadovoljavaju određeno kriterijum. Dakle,  umesto da vršimo selekciju ručno CTRL dugmetom, sve možemo da uradimo automatski. Na primer, možete da jednim klikom selektujete Formule. Za selekciju praznih ćelija, odaberite opciju Specijalno prelaženja na (Go To Special).

selektuj sprecijalna polja

pronadji i izaberi specijalno excel

I selektujte Prazne ćelije (Blanks).

Sada je samo potrebno da, u meniju za formatiranje, potražite opciju za bojenje ćelija.

biramo boju za selektovane celije

Pogledaj još

Kako da sastanak na Zoom-u uvek bude preko svih ostalih prozora na Windowsu?

Da li vam je u toku sastanka na Zoom-u potrebno da on stalno bude u …