Kako da saznate koliko reči ima PowerPoint prezentacija?

Broj reči nam se često postavlja kao zahtev prilikom pisanja dokumenata u Wordu. To se proverava veoma lako. Potrebno je samo da odemo na Review  (Redigovanje) – Word Count (Prebroj reči) i videćemo i broj karaktera i broj slova u dokumentu.

Međutim, to kod PowerPointa nije lako izbrojiti. Danas ćemo vam pokazati kako. Ovo uputstvo važi za Word 2010 i 2013, a kod 2007 je princip malo drugačiji (tražite iste opcije, ali se ne nalaze na istom mestu kao ovde).

Potrebno je da odete na File (Datoteka) – Info (Informacije). Sada potražite gde piše Properties (Svojstva) i kliknite na opciju Advanced Properties (Više svojstva).

napredne opcije powerpoint

vise svojstava powerpoint

Sada će se otvoriti novo prozorče u kome kliknete za jezičak Statistics i tu ćete videti broj reči u prezentaciji. A tu su još  i propratni podaci, kao što su broj slajdova, revizija itd.

broj reci u powerpoint prezentaciji

Ovo uputsvo može biti korisno ako želimo da tekst iz PowerPointa prebacimo u Word radi štampanja i dalje obrade, pa želimo da znamo koliko ima reči. Takođe nam može biti bitno da izračunamo koliko ima u proseku reči po jedom slajdu i da vidimo da li smo možda preterali sa brojem reči i slično.

Ne možete da saznate koliko svaki slajd pojedinačno ima reči, osim ako ne prebacite PowerPoint u Word, o čemu smo već pisali.

Pogledaj još

Slicer – modul za lepše filtriranje podataka u Excel tabelama

Svi znamo za filtere u Excelu. Ipak postoji jedan lepši način da ih koristimo. Pogledajte …