Kako da sačuvate trenutno aktivne tabove u pregledaču?

Predstavljamo Session Buddy, Google Chrome dodatak koji čuva trenutno otvorene tabove za kasnije pregledanje.

Instalirajte dodatak, kliknite na desni taster miša dok se nalazite u naslovnoj traci, i odaberite opciju (Bookmark all tabs) Obeleži sve kartice.

bukmarkovati sve tabove

obelezi sve karticeOdaberite New folder (Novi direktorijum), dajte mu odgovarajuće ime, i kliknite na Save (Sačuvaj).

novi folder u bukmarksima chrome

novi direktorijum obelezivaca chrome

Novi folder za obeleživačima ćete naći tik ispod naslovne linije, u meniju za bukmarke.

nova sesija folder

Tu mu možete veoma lako pristupiti, ili ga obrisati po potrebi.  Ako se ne vidi, treba da uključite traku sa obeleživačima, tako što ćete otići na Settings (Podešavanja) – Bookmarks (Obeleživači) – Prikaži traku sa obeleživačima (Show bookmarks bar).

Pogledaj još

Otvorite prethodno otvorene stranice u Chrome-u

Svi veb pregledači podržavaju vraćanje prethodno otvorene sesije. To važi i za Google Chrome. Najpre …