Kako zamagliti lice na slici pomoću Paint.NET?

Ponekada nam je potrebno da zamaglimo deo fotografije. Na primer, da sakrijemo nečije lice ili određeni detalj. To može da se izede na više načina, a danas ćemo vam pokazati kako da to uradite pomoću programa Paint.NET. On je inače besplatan, i naširoko poznat kao jedna od jednostavnih zamena za Photoshop.

Nakon što otvorite sliku u programu, potrebno je da označite deo koji želite da bude zamagljen. Na našem primeru, selektovali smo deo lica koje ne želimo da se vidi.

selektovati deo lica ili slike

Zatim je potrebno da odem na polje Effects – Distort – Pixelate.

zamraciti sliku

Sada je potrebno da odabere jačinu zamagljenosti, odnosno pomešanost piksela. Što je veći broj, to će zamagljenost biti veća, i neće moći da se razotkrije. Međutim, ako je broj suviše veliki, može da poremeti sliku. Nađite balans.

broj piksela

Vidite kako slika izgleda nakon zamagljivanja.

zamagljeni deo slike

U slučaju da niste zadovoljni, uvek možete da se vratite nazad poništavajući prethodne korake i sve počnete ponovo. Dugme za poništavanje vidite na slici.

dugme za vracanje nazad

Comments are closed.