Najbolji alat za daljinski pristup računaru -TeamViewer

Danas ćemo predstaviti  TeamViever, odličan besplatan program koji omogućava da sa jednog računara pristupate drugom. Na primer, možete da se ulogujete na kompjuter svojih roditelja u drugom gradu i rešite im neki problem. Sme da se koristiti samo u privatne, nekomercijalne svrhe. U suprotnom treba da kupite licencu.

Potrebno je da ga instalirate na oba računara, na onaj kome pristupate i onaj sa koga pristupate.

Instalaciju započinjemo tako što odabiramo opcije kojima potvrđujemo da ćemo program koristiti u nekomericijalne/lične svrhe.

To moramo da uradimo dva puta.

Na kraju će vam se otvorite ovakav prozor.

Ako želite da dozvolite nekome pristup na svoj računar potrebno je da mu date brojeve koji se nalaze sa leve strane.

Osoba koja želi da pristupi tuđem računaru dobijene brojeve treba da ukuca sa desne strane.

Sada možete započeti pristup.

Pogledaj još

Kako da sastanak na Zoom-u uvek bude preko svih ostalih prozora na Windowsu?

Da li vam je u toku sastanka na Zoom-u potrebno da on stalno bude u …