Kako da otvorite csv format u Excel-u?

Csv format je standardni format koji sadrži tabularne podatke u obliku teksta. Prepoznaje ga veliki broj programa. Baš zbog toga je  pogodan za prenošenje podataka iz jedne aplikacije u drugu.

U Excel-u ne može direktno da se otvori, već mora da se uveze, što zbunjuje korisnike.

Pokazaćemo vam danas kako da otvorite .csv format na primeru Excel 2010.

Prvo je potrebno da kliknemo na Data (Podaci) – From Text (Iz teksta). Potom pronađete željeni dokument na računaru i kliknete na Open.

Sada će se otvoriti prozor za uvoženje spoljašnjih podataka. Potrebno je da namestite podešavanja izgleda budućeg dokumenta. Ako niste sigurni šta treba da kliknete, isprobajte nekoliko opcija i putem Preview pratite da li su podaci čitljivi.

Vidite na ovoj slici kako izgledaju originalni podaci.

Dok ovako izgledaju podaci nakon odabira pravih podešavanja.

Sada kliknite na Finish (Završi), i podaci će biti uvezeni u Excel. Demonstraciju pogledajte na slici ispod.