Program za snimanje audio poziva na Skajpu

Često nam se može ukazati potreba da snimimo razgovor na Skajpu. Želimo da zabeležimo šta je rekla druga strana ili snimimo nečije predavanje. Jedan od programa koji to omogućava je Skype Auto Recorder. Snimci se prave u mp3 formatu.

Program je portabilan i pokreće se veoma jednostavno iz foldera u kome ste ga odzipovali.

Potom je potrebno da mu date dozvolu za korišćenje, odabirom Allow access iz Skajpovog interfejsa.

Sada će se u Alatnoj traci u donjem levom uglu ekrana pojaviti programčić.

skajp snimac razgovora

Tu pokrećete snimanje klikom na Start. Slično je i za prekidanje snimanja. A stavka Browse last record omogućava da pronađete snimljenu datoteku.

zapocni snimanje skajp

Podešavanjima pristupate desnim klikom miša:

Tu podešavate za koje korisnike ne želite da se razgovori snimaju (unesite njihovo korisničko ime). Pored toga nameštate da li želite da se program uvek otvara sa Windows-om, i lokaciju foldera gde se čuvaju snimljeni razgovori.

Pogledaj još

Kako otvoriti VOB datoteku?

Ako ste, kojim slučajem, nabasali na datoteke u VOB formatu (uglavno bude više njih za …