Kako da povećate, smanjite ili kropujete sliku online?

Predstavljamo online servis za promenu veličine slike, njihovu rotaciju i isecanje: Picresize.

Promena veličine 

Dodajte sliku klikom na polje broj 1, odnosno Choose File. Potom ako želite da menjate veličinu slike, kliknite na polje broj 2.

smanjenje ili povecanje velicine slike

Potom odaberite procenat promene slike. Prvo polje predstavlja dužinu, dok drugo polje predstavlja širinu. Na primer, ako želite da povećate dužinu slike za 50%, a da smanjite širinu za 10%, ukucajte brojeve 150 i 90. Moguće je da podesite i tačnu veličinu slike u pikselima, ako umesto Percent odaberete Pixels.

promena velicine slikeMoguće je i dodavanje specijalnih efekata.

Kada završite sa podešavanjima kliknite na Resize Pic.

Nakon toga će vam se ukazati meni sa 4 opcije. Prva omogućava da vidite kako slika izgleda pre nego što je snimite, dok druga snima fotografiju na računar.

snimanje slike nakon proemene velicine

Kropovanje

 

Kropovanju pristupate tako što kliknete na Choose File, dodate sliku sa računara, pa potom kliknete na Continue.

kropovanje slike online

Nakon toga, mišem selektujete deo slike koji želite da isečete. i onda kliknite na Crop Selection. Kao što vidite, možete izabrati i opciju da sliku rotirate za devedeset stepeni.

kropovanje slike

Na kraju kliknite na  dugme kao na slici, i snimite sliku na računar..

kraj kropovanja