Kako da podesite ćirilicu na kompjuteru (Windows 10 i 11)?

Želite da kucate ćirlicom, ali nemate ta slova na tastaturi? Nikakav problem, ćirilica i svako drugo pismo se lako mogu ubaciti u računar. Pokazaćemo kako da to namestite na operativnim sistemima 10 i 11. Idemo redom.

Windows 11

Odemo na Podešavanja pa na Jezik.


Kliknemo na Dodaj jezik, ukucamo srpski i biramo ćirilicu.

Ispratite instalaciju i na kraju potvrđujemo sve sa OK.

biranje cirilice


Opcija za odabir ćirilice se sada nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Odaberite željeni jezik.


Windows 10

Kod desetke kliknete na Settings (Podešavanja).

podesavanja windows 10

Potom na Jezik i vreme.

vreme i jezik

Sada na Dodaj jezik.

dodaj jezik

Nađete onaj koji vam je potreban, u našem primeru srpski ćirilica, mada tu su i latinica i svi ostali jezici.

odabrati jezik

I to bi bilo to. Lako možemo da se prebacimo iz jednog u drugo pismo preko ikonice iz taskbara.

prebacujemo tastaturu