Razlozi zbog kojih treba ažurirati programe

Obaveštenja koja nam često iskaču tokom rada na kompjuteru sa pitanjem “da li želite da apdejutete” ili “upravo ste apdejtovali softver” su veoma dosadna i  iritantna.

Uprkos tome apdejt, (izbeći ćemo kontraverze oko pravilnog izraza update, apdejt ili updejt 🙂 ) je veoma bitan i to iz nekoliko razloga:

  1. Bagovi – Do sada nije napravljen softver bez bagova odnosno grešaka koje se javljaju u radu. Oni su nekada skriveni i tokom normalnog korišćenja možemo da nikada ne naletimo ni na jedan od njih. Međutim drugi korisnici mogu naići na bag pre nas, obavestiti kompaniju koja će problem rešiti i distribuirati rešenje  svima putem updejta.
  2. Napadi hakera/virusi – Neretka je situacija da hakeri iskoriste slabost određenog programa za slanje i distribuciju virusa. Kada se to desi procedura je sledeća: kompanija koja pravi softver treba da reaguje što brže, reši problem,  i putem updejta spreči da se virus proširi i na nezaražene korisnike, kao  i da se slična situacija ne ponovi.
  3. Nova funkcionalnost – Sve softverske kompanije rade neprestano na usavršavanju svojih programa  i razvoju novih funkcionalnosti. Kada se razvije nova funkionalnost ona se  može distribuirati putem updejta ili apgrejda. Najbolji primer za to su antivirus programi koje treba redovno updejtovati jer oni na taj način mogu da se bore sa najnovijim virusima. Ako je poslednji updejt bio 13. marta a 15. marta se pojavio novi opasan virus na Internetu, tada naš antivirus program neće znati kako da se bori protiv novog virusa.

Naravno, updejt može često zadati i velike glavobolje. U manjem broju slučajeva se može desiti da virus napadne kompjuter baš tokom procesa updejta. Takođe updejt umesto da reši neki bag može napraviti još veće probleme. Isto tako updejt zahteva brzu Internet vezu ili naprosto u određenom trenutku nemamo vremena da se bavimo time. Stoga je najbolje rešenje ručno updejtovati softver ili operativni sistem.  Isključite automatski updejt (to se može podesiti u svakom programu) koji se nekada izvršava i bez vašeg znanja kad kod otvorite program ili operativni sistem. Ali ne zaboravite da sa vremena na vreme nađete opciju Update i ručno obavite ceo proces.

Pogledaj još

Kako da podelite link ka određenom slajdu u PowerPointu?

Recimo da radite na određenoj prezentaciji, pa želite da nekome skrenete pažnju na tačno određeni …