Kako da uključite režim podeljenog ekrana u Microsoft Edgu?

Iz dana u dan Edge dobije sve više korisnih funkcija. Od nedavno se pojavila mogućnost da tabove gledate jedan pored drugog u režim podeljenog ekrana. Prilično zgodno kada određene veb stranice treba da čitamo i pratimo uporedo.

Kako se uključuje?

Kliknete na ikonicu Podeli ekran.

Odaberete šta treba da bude u drugom ekranu (već otvorena stranica ili treba nova da se otvori) i to je to.

Sada istovremeno čitate dva članka.

Prilično zgodno za istraživanja, upoređivanja i prevođenje.