Rad sa excel-datotekama u Pajtonu pomoću paketa openpyxl

Pokazaćemo vam kako da koristite openpyxl paket za rad sa dokumentima u excel xlsx formatu. Nažalost, nema grafičkog interfejsa, ali imajte u vidu da nije nemoguće da se i to doda. Paket omogućava sve, otvaranje datoteka, unos formula, izrada grafikona i slično.

Napravite excel-datoteku sa dva lista

Biće snimljena u radnom direktorijumu projekta.

Dodati vrednosti i izraze u ćelije

Ovako to izgleda u excel-datoteci.

Formatiranje ćelija

Možete da formatirate veličinu ćelija, način prikazivanja, boju itd..

Ovako to izgleda u samom fajlu.

Grafikoni

Ovako izgleda kod za pravljenje grafikona.

I ovako to izgleda u datoteci.

Otvaranje postojeće datoteke

Postojeću datoteku možete da otvorite i svako vrednost da izmenite ili unesete novu.

Pogledaj još

Vrste nefunkcionalnih testova u razvoju softvera

Softverski testovi dele se na različite grupe, što sve zavisi od merila koje koristimo. Po …