Koja je razlika između modula, paketa, biblioteka i frejmvorka u Pajtonu?

Paketi i biblioteke se u Pajtonu često koriste kao sinonimi. Da li to zaista i jesu?

Ne baš. Hajde da krenemo od početka.

Modul u Pajtonu predstavlja fajl sa ekstenzijom .py koji predstavlja skup metoda, klasa i varijabli koje se odnose na sličnu funkcionalnost.

Paket je običan direktorijum koji sadrži skup modula. Mora da sadrži datoteku __init__.py kako bi bio prepoznat kao paket.

Biblioteka, s druge strane, predstavlja kolekciju paketa i modula. Od toga dolazi i cela zbrka, jer neki složeni paketi se često nazivaju i bibliotekama. Teško je uspostaviti tačnu granicu.

Svakako je dobro što postoji veliki broj paketa za Pajton. To je kod koji je neko drugi pisao. Kada nam je potrebna određene funkcionalnost, ne moramo da je pišemo ispočetka, već samo nađemo paket koji se time bavi.

Već smo objasnili kako se paketi instaliraju. Kada ga instalirate, treba da ga uvezete u svoj kod pomoću funkcije import.

I na kraju da napomenemo da frejmvork iliti radni okvir predstavlja kolekciju biblioteka.