Kako povezati Python sa PostgreSQL-om?

Sve aplikacije u sebi sadrže podatke, koji se najčešće čuvaju u sistemima za upravljanje bazama podataka. Pokazaćemo vam kako da povežete Pajton sa PostgreSQL sistemom za baze podataka.

Najpre treba da instalirate psycopg2 paket pošto za razliku od SQLite-a standardna Pajtonova biblioteka ne podržava integraciju sa PostgreSQL-om.

pip install psycopg2

Potom pišemo funkciju za uspostavljanje veze sa bazom.

Pokrećemo konekciju.

Potom treba da napravimo bazu. Pišemo funkciju za izvršavanje upita.

Izvršavamo je koristeći prethodno uspostavljenu konekciju.

Nakon baze sledi pravljenje tabela. Koristimo istu gore definisanu funkciju kojom prosleđujemo upite.

Tako svaki upit možemo da izvršimo.

Pogledaj još

Koji su nedostaci rada u IT industriji?

Vlada mišljenje da rad u informacionim tehnologijama predstavlja karijeru iz snova. Posao je zanimljiv, uzbudljiv, …