Kako da kopirate, pretražujete i selektujete tekst u ePub knjigama u SumatraPDF čitaču?

Ako koristite SumatraPDF čitač za čitanje knjiga u ePub formatu na svom računaru, sigurno ste primetili da ne možete da se selektujete i kopirate tekst.

Kako da uključite funkciju pretrage i selekcije?

Odete na Napredna podešavanja.

Otvoriće se obični tekstualni fajl, gde treba da potražite red u kome piše UseFixedPageUI = false .

Samo treba da prebacite false na true.

Sačuvajte promene i to bi bilo sve. Moći ćete normalno da pretražujete tekst.

Pogledaj još

Kako otvoriti VOB datoteku?

Ako ste, kojim slučajem, nabasali na datoteke u VOB formatu (uglavno bude više njih za …