Kako da kopirate, pretražujete i selektujete tekst u ePub knjigama u SumatraPDF čitaču?

Ako koristite SumatraPDF čitač za čitanje knjiga u ePub formatu na svom računaru, sigurno ste primetili da ne možete da se selektujete i kopirate tekst.

Kako da uključite funkciju pretrage i selekcije?

Odete na Napredna podešavanja.

Otvoriće se obični tekstualni fajl, gde treba da potražite red u kome piše UseFixedPageUI = false .

Samo treba da prebacite false na true.

Sačuvajte promene i to bi bilo sve. Moći ćete normalno da pretražujete tekst.

Pogledaj još

Kako da izvučete tekst iz uslikanog ekrana na računaru (Windows 11)?

Windowsova alatka za slikanje ekrana (Snipping tool) pruža mogućnost da iz slike izvučemo tekst. Prilično …