Funkcije za rad sa listama u Pajtonu

Lista je struktura podataka koja sadrži kolekciju različitih tipova podataka u nekom određenom rasporedu. Postojeći elementi mogu se brisati, dok novi mogu da se dodaju. Objekat sa tipom lista kreira se pomoću uglastih zagrada ili sa konstruktorom lista.

Koje su najpopularnije funkcije za rad sa listama?

append()  – dodaje element na kraju liste

clear() – uklanja sve elemente iz liste.

count() – pokazuje koliko puta se određeni element nalazi u listi.

extend() – dodaje više elemenata na kraj liste.

len()  – pokazuje koliko elemenata ima u listi.

index()  – pokazuje indeks određenog elementa u listi.

pop() – uklanja element koji se nalazi na određenom indeksu.

remove() – uklanja prvi element koji ima datu vrednost.

insert() – ubacuje određeni element u listu, na mestu na kome želimo.

reverse() – obrnuti listu u Pajtonu.

Pogledaj još

Koji su nedostaci rada u IT industriji?

Vlada mišljenje da rad u informacionim tehnologijama predstavlja karijeru iz snova. Posao je zanimljiv, uzbudljiv, …