Naredba UPDATE u SQL-u

Podaci u tabelama moraju da se menjaju. U takvu svrhu u SQL-u koristi se naredba UPDATE. Pokazaćemo kako se koristi. Imajte u vidu da ako sintaksa u članku ne radi kod vas, onda proverite koju SQL implementaciju imate i njenu dokumentaciju. Verovatno postoje neke razlike.

Dakle, sintaksa naredbe UPDATE glasi

UPDATE ime_tabele

SET imena kolona koje menjamo razdvojene zarezom

WHERE kriterijum po kome nalazimo polje u koloni koje menjamo.

Ako izostavimo WHERE izmeniće se cela kolona sa istom vrednošću. Zato je ta klauzula vrlo bitna.

Pogledajte na donjoj slici kako izgleda ta izmena.

Pogledaj još

Razlika između monolitne i mikroservisne arhitekture

Razvoj softverskih rešenja poboljšava se iz decenije u deceniju. Pronalaze se novi načini kako da …