Regularni izrazi u Pajtonu

Regularni izrazi su obrasci koji sadrže obične karaktere (slova i brojeve) i specijalne karaktere (kao što su simboli * i $). Koriste se kada želimo da pronađemo, zamenimo ili izvučemo podatke koji zadovoljavaju taj obrazac. Takođe se koriste kada potvrđujemo polja za unos lozinki ili adresa e-pošte, kada je potrebno da unos prati određen format.

Modul u Pajtonu koji omogućava primenu regularnih izraza u Pajtonu je re, premda postoji i noviji paket regex. Modul re je verovatno već instaliran, treba samo da ga pozovete.

Regularni izraz može da bude u izvornom obliku, ili da ima prefiks r i bude pod navodnicima. R je oznaka za raw string (čisti tekst).

Funkcije koje rade sa regularnim izrazima

re.findall( ) Traži sva moguća podudaranja regularnog izraza i vraća ih poređane u listi.

re.search( ) Traži prvo podudaranja i vraća objekat koji ga predstavlja

re.match( ) Slična kao search, ali vraća rezultat samo ako je ono što tražimo na početku liste.

re.split( ) Razdvaja niz na tačkama gde je izraz koji tražimo prisutan.

re.sub( ) Zamenjuje izraz koji tražimo drugom reči ili karakterom.

Metakarakteri sa specijalnom namenom

Veliki je broj karaktera koji se koriste kako bi zamenili druge karaktere. Predstavićemo samo neke od njih, a ceo spisak imate ovde.

. (tačka) Zamenjuje bilo koji karakter, ali samo jedan karakter.

[] uglaste zagrade. Koriste se za podudaranje sa bilo kojim znakom u zagradi.

*Zvezdica. Ovaj metakarakter zamenjuje nijedan ili više obrazaca pretrage. Drugim rečima, ono što tražimo može da se uopšte ne pojavljuje ili da se pojavljuje više puta.

\ Obrnuta kosa crta Praćenja određenim znakom ima različito značenje

  1. \d Zamenjuje broj (0–9)
  2. \D Zamenjuje bilo koji karakter koji nije broj.
  3. \w Alfanumerički karakter, malo slovo, veliko, slovo ili broj.
  4. \W Zamenjuje karakter koji nije alfanumerički.
  5. \s Zamenjuje prazan karakter (razmak)
  6. \S Zamenjuje bilo koji karakter koji nije razmak.

+ Plus Zamenjuje jedan ili više obrazaca pretrage.