Pip – kako instalirati pakete u Pajtonu?

Pip je sistem za upravljanje paketima u Pajtonu. Pakete, koji nisu deo standardne biblioteke koja se dobija instalacijom, moramo zasebno da instaliramo. Njihov broj je ogroman i raste iz dana u dan, kao i sama zajednica. Neki i nisu bog zna koliko korisni, ali ima nekih koji mogu da značajno olakšavaju neki posao.

Svim tim paketima upravljamo pomoću pipa. Pomoću njega možemo da ih dodajemo, brišemo, ažuriramo pakete itd.. Pristupa mu se iz komandne linije, i ne treba da ga instalirate odvojeno ako koristite Pajton koji je stariji od 2.7.9 ili 3.4.

On obično i dolazi preinstaliran sa svim instalacijama Pajtona.

To proverite tako što otvorite komandnu liniju i unesete:

pip

Dobićete spisak osnovnih komandi.

Instalacija pip-a

Ako pip nije instaliran, preuzmite skriptu odavde, ali izaberite onu sa brojem vaše verzije Pajtona. Potom iz komandne linije uđite u direktotrijum gde je skripta snimljena i pokrenete naredbu:

python get-pip.py

U slučaju da posle instalacije i dalje dobijate greške, morate da u promenljivi okruženja (environment variable) koja se zove Path dodate putanju do datoteke pip.exe

Аko ažurirate pip ukucajte.

python -m pip install --upgrade pip


Instalacija paketa

Spisak paketa nalazi se ovde. Dovoljno je da ukucate:

pip install ime_paketa

Ili

python -m pip install ime_paketa

Na primer, ako koristite Anakondu, komandnu liniju pokrenite iz Navigatora.

Za spisak svih instaliranih paketa otkucajte

pip list

Ili

python -m pip list

Ako želite da saznate detalje o paketu koristite:

pip show ime_paketa

Detaljnije uputstvo imate ovde.