Razvoj softvera i aplikacija

Izraz razvoj softvera i aplikacija odnosi se na čitavu grupu zadataka, koje ne uključuju samo programiranje, već i održavanja i ažuriranje.

Pre svega, hajde da definišemo šta je to kvalitetan softver?

Po ISO 25010 standardima kvalitetan softver je onaj koji je:

 • Funkcionalan: Radi baš ono što treba da radi. Ispunjave sve zahteve.
 • Pouzdan: Koliko je aplikacija stabilna? Možemo li da je koristimo onda kada nam treba? Da li može da radi čak i kada postoje određene greške u njoj?
 • Dobrih performansi: Da li aplikacija koristi razumnu količinu resursa? Da li su vreme odziva, obrade i brzina protoka optimalni?
 • Kompatibilan: Može da deli svoje podatke sa drugim aplikacijama i platformama. Koristi standardizovane protokole i formate.
 • Upotrebljiv: Prilagođen je korisniku i njime se može intuitivno upravljati.
 • Bezbedan: Štiti informacije i podatke korisnika. Ne može da mu pristupi niko ko nema odgovarajuća prava.
 • Lako se održava: Ovaj kriterijum mora biti ispunjen kako bi softver mogao da se koristi što je duže moguće. Nova funkcionalnost se ubacuje bez narušavanja stare.
 • Prenosiv: Može da se koristi na različitim uređajima ili operativnim sistemima.

Faze razvoja aplikacije

Razvoj visokokvalitetnog programa obuhvata najčešće sledećih pet faza.

 • Analiza zahteva. Zajedno sa klijentom se analizira šta sve program treba da ispuni. Ti zahtevi se beleže u odgovarajuće korisničke specifikacije, priče ili dokumentaciju.
 • Analiza arhitekture programa. Korak između teorije i prakse.
 • Razvojni proces. Pristupa se pisanju koda.
 • Testiranja u najrazličitijim oblicima (jedinični testovi, integracioni testovi itd…) Cilj svakog testa je da identifikuje greške i nedostatke pre nego što oni dođu do klijenta.
 • Poslednja faza uključuje isporuku, instalaciju i redovno održavanje.

Postoji više metodologija za razvoj softvera. Najpopularnije je agilna iterativna metoda, ali tu su i ekstremno programiranje, model vodopada, spiralni razvoj i još mnogo toga.