Kako numerisati slajdove u PowerPointu?

Odete na Insert (Umetni) – pa Zaglavlje i podnožje.

Potom samo označite opciju za ubacivanje brojeva u slajdove i odaberete da li želite da to važi za sve slajdove ili samo određene.

Na isti način i uklanjate brojeve.

Možda neće biti vidljivo na početnom uvodnom slajdu, ali na njemu vam broj i nije potreban.

Korisno kada štampate prezentaciju, pa ne želite da se stranice pomešaju. Ovako tačno uvek znate koji broj gde ide.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …