Rad sa datotekama u Pajtonu

Otvaranje datoteke

Za rad sa datotekama u Pajtonu koristi se ugrađena funkcija open() koja ima dva argumenta: open(file, mode=”rt”).

Prvi je string koji predstavlja putanju do datoteke sa kojom radimo ili njeno ime ako se ona već nalazi u radnom direktorijumu. Drugi argument određuje režim u kom želimo da radimo sa datotekom. Njegova podrazumevana vrednost je rt.

Mogući režimi otvaranja su:

r – režim čitanja.
w – režim pisanja. Otvara novu datoteku ako ona ne postoji ili briše sadržaj iz postojeće.
x – kreira novu datoteku i javlja grešku ako ona već postoji.
a – dodavanje novog sadržaja u fajl, ali samo na njegovom kraju. Ako fajl ne postoji, napraviće ga.
t – otvaranje u tekstualnom modu.
b – otvaranje u binarnom modu.
+ – otvaranje fajla za izmenu.

Prva 4 režima mogu da se kombinuju sa poslednja 3.

Open znači da je fajl otvoren u određenom režimu. Vrlo je bitno da fajl zatvorimo kada završimo rad sa njim, što se radi pomoću funkcije close(). Međutim u pajtonu postoji i prečica, automatsko zatvaranje uz pomoć iskaza with.

Čitanje iz datoteke

Postoji nekoliko načina da pročitamo otvorenu datoteku. Možemo je pročitati celu u jednoj liniji pomoću funkcije read() kojoj prosleđujemo i broj karaktera koje želimo da pročitamo. Ako ne prosledimo broj parametara, tada se čita cela datoteka.

Kada jednom pročitamo datoteku dolazimo na njen kraj, pa za svako ponovno čitanje moramo da dođemo na početak uz metodu seek() čiji parametar označava mesto u dokumentu na koje se vraćemo.

Ako dokument čitamo liniju po liniju koristimo readlines(). 

Pisanje u datoteku

Otvorite datoteku u modu za dodavanje novog sadržaja i izmena. Potom metodom write() ubacite tekst na kraj dokumenta. Ne postoji direktan način da to učinite u sredini. O nekom zaobilaznim rešenjima ćemo pisati u narednim člancima.

Prilikom dodavanja teksta vodite računa o novom redu i razmaku koji se ne podrazumeva.

Pogledaj još

Koji su nedostaci rada u IT industriji?

Vlada mišljenje da rad u informacionim tehnologijama predstavlja karijeru iz snova. Posao je zanimljiv, uzbudljiv, …