Kako sačuvati istoriju naredbi u komandnoj liniji (Windows 10)?

U klasičnoj komandnoj liniji ili u Powershellu, istoriji svih unetih naredbi u trenutnoj sesiji pristupate tako što pritisnete F7 (izlazite pomoću ESC).

Komande tako pregledate, ali možete i da odaberete neku od njih.

Nešto komplikovaniji način da uradite to isto, je da stiskom na taster gornje strelice na tastaturi, pregledate istoriju unazad jednu po jednu naredbu.

Treći način da pregledamo celu istoriju je da koristimo naredbu

doskey /history .

Ona će izlistate sve naredbe u konzoli. Da bi te naredbe sačuvali za neku buduću upotrebu, samo preusmerite rezultate naredbe u zaseban fajl. Na primer:

doskey /history > “C:\Users\Zanatlija\s.log”

U folderu koji odabrali pronaći ćete datoteku sa spiskom svih naredbi. 

Pogledaj još

Šta je to nasleđeni kod (legacy code)?

Retke su prilike kada započinjemo rad na određenom projektu od nule. Uglavnom se radi na …