Nemojte da koristite telefon za merenje saturacije

Niska saturacija (količina kiseonika u krvi) može da ukazuje na to da ste zaraženi korona virusom. Ona se pouzdano meri specijalnim metodama, koje postoje samo u bolnicama i domovima zdravlja.

Svi ostali pokazatelji su nepouzdani. Na primer, u Plej prodavnici postoji veliki broj aplikacija koje tvrde da mogu da izmere nivo saturacije. Takođe i većina telefona marke Samsung ima mogućnost da prislonite prst na senzor koji se nalazi pored kamere i tako izmerite saturaciju.

Ipak, nemojte se oslanjati na ovo. Metode nisu naučno potkovane i prilično su nesavršene. Uvek će vam pokazati visoku saturaciju, čak i u slučaju da je on stvarno niska.