SELECT u SQL-u – osnovne naredbe sa primerima

SELECT je prva i osnovna naredba sa kojom se susretnete kad počnete da učite SQL. Omogućava da pogledamo, odnosno pročitamo podatke. Kombinuje se sa klauzulama koje određuju filter ili opis podataka koji su nam potrebni. Čim se koristi SELECT to znači da se nešto čita iz tabele. Ništa se ne menja ili briše.

Pogledajte neke primere upotrebe SELECT-a.

1) SELECT * FROM ime_tabele

Prikazati celu tabelu, odnosno sve njene kolone.

2) Prikazati određene kolone iz tabele

Umesto zvezdice stavite imena kolona. Npr, SELECT ime_kolone1, ime_kolone2, …. FROM ime_tabele

3) Sortiranje po jednoj koloni

Klauzula ORDER BY omogućava da sortiramo rezultate upita po jednoj od kolona. DESC na kraju upita znači sortiranje po opadajućem redu (počev od najvećeg broja, pa do najmanjeg ili od poslednjeg slova abedece pa do početnog). ASC koji je i podrazumevano sortiranje, radi suprotno.

4) Sortiranje po više kolona

Sortiranje može da se obavi i po više kolona. Samo navedite njihova imena, prvo će se sortirati po prvoj, pa po drugoj i sve tako.

5) Izbacite podatke koji se ponavljaju

Za prikazivanje jedinstvenih podataka koristi се SELECT DISTINCT. Na primer, ako se podaci u jednoj ili više kolona ponavljaju, upotrebićemo DISTINCT da prikažemo samo one jedinstvene. DISTINCT ide odmah posle SELECT naredebe, na primer

SELECT DISTINCT ime_kolone1, ime_kolone2, …. FROM ime_tabele .

6) Klauzula WHERE sa operatorom =

Prikazuje vrednost svih odabranih kolona u kojima je vrednost jedne od kolona jednaka navedenoj. Ako je u pitanju tekstualna vrednost ona mora biti pod jednostrukim navodnicima.

7) Klauzula WHERE sa operatorom !=

Prikazuje one podatke u kojima kolona nema vrednost koju smo naveli.

8) Klauzula WHERE sa operatorima < i >.

Prikazuju podatke koji su veći ili manji od određene vrednosti.

9) WHERE i LIKE

Koristi se zajedno sa WHERE, za pretragu tekstualnih podataka. Često se kombinuje sa %, koji zamenjuje bilo koje podatke.
Na primer, ako želite da dobijete sve podatke koji počinju sa S staviće LIKE S%, i obrnuto. Tekstualne podatke treba da stavite u jednostruke navodnike.

10) WHERE i IN

Radi slično kao operator =, ali sa više vrednosti. Tražimo nekoliko određenih vrednosti u koloni.

11) WHERE i operator NOT

Radi slično kao operator =, ali sa više vrednosti. Tražimo nekoliko određenih vrednosti u koloni.

12) Operator AND

AND se koristi za kombinovanje više različitih uslova tako da svi budu istovremeno zadovoljni. Na primer, želimo da vrednost jedne kolone bude veća od određene, a vrednost druge manja itd..

13) Operator OR

OR takođe služi za kombinovanje izraza,  s tom razlikom što prikazuje podatke koji zadovoljavaju bilo koji od uslova.

14. Operator BETWEEN

BETWEEN kao što mu ime kaže služi za prikazivanje vrednosti između određenog opsega.

15. LIMIT – ograničavanje veličine prikaza

LIMIT se koristi kad želimo da ograničimo broj rezultata koje dobijamo iz baze. Na primer, želimo samo da bacimo pogled na podatke, a ne da učitamo sve što postoji u tabeli i što bi možda oduzelo dosta vremena. Limit je klauzula koja uvek ide na kraj upita.